Chuyển đến https://account.nokia.com và nhấp vào Quên mật khẩu?. Nhập địa chỉ email hoặc tên người dùng tài khoản Nokia của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để đặt lại mật khẩu.

  1. Nếu bạn không nhận được liên kết trong email, đảm bảo hộp thư email đến của bạn không bị đầy và kiểm tra thư mục thư rác.
  2. Nếu bạn vẫn không nhận được liên kết, hãy thử thực hiện bước trước đó sử dụng một trình duyệt internet, máy tính hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác.