Bàn phím số của tôi không làm việc

  1. Đảm bảo bàn phím số không bị khóa.
  2. Đảm bảo tất cả các phím phản hồi chính xác khi chúng được bấm. Trong một số trường hợp, một phím hoặc nút có thể bị kẹt và làm kẹt toàn bộ bàn phím số.