Nokia Asha 205 Hai SIM - Twitter cho Nokia là gì?

Twitter cho Nokia là ứng dụng Twitter chính thức dành cho điện thoại sử dụng nền tảng S40 và Asha của Nokia. So với ứng dụng Mạng xã hội trước đó, Twitter cho Nokia là một ứng dụng độc lập với các tính năng nâng cao.

Với Twitter cho Nokia, bạn có thể:

  1. Nhận được các câu chuyện, ảnh, video, cuộc trò chuyện, ý tưởng và nguồn cảm hứng thoại theo thời gian thực trong thanh thời gian của bạn.
  2. Theo dõi mọi người và những gì bạn quan tâm để có được truy cập không bị lọc và những quan điểm hậu trường độc đáo.
  3. Thể hiện chính mình bằng ảnh, video và ý kiến.
  4. Twitter là một quảng trường thành phố toàn cầu.