Tôi có thể đọc tập tin PDF trên điện thoại Nokia S40 không?

Rất tiếc, điện thoại Nokia S40 không có trình đọc PDF. Nhưng bạn có thể tìm thấy ứng dụng này trên Internet được cung cấp bởi các công ty bên ngoài.