Hãy liên hệ với nhà điều hành mạng của bạn. Nhà điều hành mạng của bạn có thể cung cấp mã mở khóa và hướng dẫn cách sử dụng nó.