Cập nhật phần mềm

Trong nhiều trường hợp, cập nhật phần mềm là giải pháp giúp điện thoại của bạn hoạt động trơn tru trở lại.

Xem cách cập nhật phần mềm