Điện thoại Asha của tôi không hoạt động hay đáp ứng như mong đợi

1. Khởi động lại điện thoại.

Tháo pin và lắp pin trở lại điện thoại. Bật điện thoại.

2. Khôi phục cài đặt gốc

Chọn Menu > Cài đặt > Khôi phục cài đặt gốc. Có hai lựa chọn để làm theo, tùy thuộc vào việc:

  • Điện thoại giữ lại dữ liệu cá nhân, chọn Chỉ cài đặt.
  • Điện thoại cài lại tất cả các thông số cài đặt ưu tiên, đồng thời xóa tất cả dữ liệu cá nhân, chọn Tất cả.

Bạn sẽ được nhắc nhập mã bảo vệ để thực hiện các thao tác trên.