Làm thế nào để bắt đầu sử dụng Twitter cho Nokia?

1. Chọn Menu > Ứng dụng > Ứ.dụng của tôi và chọn Twitter.2. Nhập tên người dùng và mật khẩu, sau đó đăng nhập.Nếu chưa có tài khoản Twitter, bạn có thể tạo tài khoản bằng cách sử dụng liên kết đăng ký.