Khi sử dụng Twitter cho Nokia, tôi có thể chỉnh sửa hồ sơ Twitter của mình không?

Có. Tính năng này không khả dụng cho Tweets của Nokia.