Tôi không thể kết nối vào internet sử dụng kết nối dữ liệu di động trên điện thoại Asha (Series 40)

1. Khởi động lại điện thoại với thẻ SIM đã được lắp và thử lại kết nối dữ liệu di động (điện thoại sẽ tải cài đặt từ thẻ SIM).

2. Bật kết nối dữ liệu di động trên điện thoại. Chuyển đến Cài đặt > kết nối dữ liệu di động và chuyển dữ liệu di động sang Bật.

3. Đảm bảo chuyển vùng dữ liệu được bật khi bạn không ở trong mạng chủ.

4. Xác nhận với nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn rằng bạn có đăng ký thuê bao dữ liệu di động hoạt động (truy cập internet) trên thẻ SIM của mình.

5. Thiết lập cài đặt cấu hình dữ liệu di động mặc định của bạn, chọn một trong các tùy chọn sau

  • Tùy chọn 1 - Chuyển đến Cài đặt > cấu hình > cài đặt cấu hình mặc định và chọn nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn.
  • Tùy chọn 2 - Gửi tin nhắn văn bản (SMS) đến số dịch vụ cài đặt của nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn, sau đó bạn sẽ nhận được cài đặt trong một tin nhắn SMS. Bằng việc chấp nhận tin nhắn này, bạn sẽ có các cài đặt được cấu hình trong điện thoại của mình.