Tôi không thể thực hiện cuộc gọi

  1. Kiểm tra cường độ tín hiệu trên màn hình điện thoại. Để tăng cường độ tín hiệu, hãy thử nhẹ nhàng di chuyển điện thoại hoặc di chuyển về phía cửa sổ nếu bạn gọi từ bên trong tòa nhà.
  2. Cài điện thoại chỉ sử dụng mạng 2G (GSM): Chọn Cài đặt > Điện thoại > Chế độ mạng.
  3. Kiểm tra và đảm bảo điện thoại không ở chế độ ngoại tuyến hay chế độ máy bay: Chọn Cài đặt > Cấu hình.
  4. Khởi động lại điện thoại và thực hiện lại cuộc gọi.

Nếu điện thoại của bạn liên tục có cường độ tín hiệu yếu trong một khu vực nhất định có thể là do mức độ phủ sóng ở đó không đủ. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.