Nokia Xpress Now có sẵn thông qua một liên kết trên trang bắt đầu của Trình duyệt Xpress. Nếu bạn vẫn sử dụng Trình duyệt Xpress phiên bản 2.x, hãy chạm vào hoặc chọn biểu tượng Ứng dụng, sau đó chạm vào hoặc chọn Nokia Xpress Now. Nokia Xpress Now có sẵn để tải về trong Cửa hàng dành cho điện thoại Asha, ví dụ, Asha 501.