Chúng tôi sẽ ngừng cung cấp ứng dụng Xã hội Nokia trong năm 2014, nhưng đừng lo – bạn sẽ vẫn có thể truy cập vào tất cả các mạng xã hội yêu thích thông qua các ứng dụng độc lập của chúng, những ứng dụng này có thể được tải về từ Cửa hàng Nokia.