Tôi có thể thay thế ứng dụng Xã hội của Nokia bằng ứng dụng nào?

Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng các ứng dụng xã hội, hiện đã có các ứng dụng độc lập cho các mạng xã hội yêu thích của bạn, mang các tính năng tốt nhất của từng ứng dụng đến thẳng điện thoại của bạn. 

  • Facebook
  • Twitter
  • Flickr cho di động
  • Orkut cho di động
  • RenRen cho di động