Nếu tôi gặp vấn đề khi cài đặt bản cập nhật phần mềm cho điện thoại Nokia Asha hoặc Series 40 thì sao?

Kiểm tra xem ngày giờ của điện thoại có được cài chính xác không. Với ngày hoặc giờ sai, điện thoại có thể không truy cập được vào các bản cập nhật.

Đảm bảo bạn có đủ bộ nhớ còn trống trong bộ nhớ máy để tải về và cài đặt bản cập nhật. Trong trường hợp không có đủ bộ nhớ còn trống trên bộ nhớ máy để bắt đầu cập nhật, bạn sẽ được nhắc tạo thêm bộ nhớ. Điều đó có thể được thực hiện bằng cách gỡ bỏ một số ứng dụng hoặc các mục lớn khác hoặc chuyển chúng vào thẻ nhớ.

Trước khi bắt đầu cập nhật, hãy đảm bảo điện thoại của bạn có đủ pin. Nếu mức pin điện thoại quá thấp, điện thoại sẽ nhắc bạn sạc pin trước khi bắt đầu cập nhật.

Nếu bạn đã kiểm tra tất cả mục ở trên, hãy khởi động lại điện thoại, sau đó thử cập nhật lại.

Nếu vẫn gặp vấn đề trong quá trình cập nhật phần mềm, bạn có thể thử Cộng đồng của chúng tôi để giải quyết chúng.