Nokia Asha 311 - Tôi có thể sử dụng ứng dụng nào thay cho eBuddy?

Ví dụ, bạn có thể sử dụng Nimbuzz Messenger làm ứng dụng thay thế. Nimbuzz Messenger có thể được tải về miễn phí từ Cửa hàng.

Lưu ý: eBuddy sẽ sớm ngừng dịch vụ, nhưng họ chưa thông báo ngày ngừng dịch vụ.