Ví dụ, bạn có thể sử dụng Nimbuzz Messenger làm ứng dụng thay thế. Nimbuzz Messenger có thể được tải về miễn phí từ Cửa hàng.

Lưu ý: eBuddy sẽ sớm ngừng dịch vụ, nhưng họ chưa thông báo ngày ngừng dịch vụ.