Hướng dẫn cho video

Nokia Asha: Sao chép nội dung giữa điện thoại và máy tính
Nokia Asha: Chia sẻ với Slam
Nokia Asha: Make Internet calls
Nokia Asha: Thiết lập tài khoản media xã hội
Nokia Asha: Tải thêm ứng dụng
Nokia Asha: Mẹo màn hình cảm ứng
Nokia Asha: Mẹo nhắn tin
Nokia Asha: Duyệt Web
Nokia Asha 500: Bắt đầu sử dụng
Nokia Asha: Nhận hỗtrợtrên điện thoại
Nokia Asha: Tiết kiệm pin
Nokia Asha: Cập nhật phần mềm điện thoại

Liên hệ

  • Hỗ trợ liên hệ

    Cần trợ giúp thêm? Xem nhanh tất cả các phương thức liên hệ sẵn có cho địa điểm của bạn.

    Xem các tùy chọn liên hệ