Hướng dẫn cho video

Nokia Asha: Sao chép nội dung giữa điện thoại và máy tính
Nokia Asha: Chia sẻ với Slam
Nokia Asha: Make Internet calls
Nokia Asha: Thiết lập tài khoản media xã hội
Nokia Asha: Tải thêm ứng dụng
Nokia Asha: Mẹo màn hình cảm ứng
Nokia Asha: Mẹo nhắn tin
Nokia Asha: Duyệt Web
Nokia Asha: Nhận hỗtrợtrên điện thoại
Nokia Asha: Tiết kiệm pin
Nokia Asha: Cập nhật phần mềm điện thoại

Liên hệ