Tôi đang nghe nhạc bằng tai nghe thì tự dưng âm thanh dừng. Tôi có thể làm gì?

Nếu bạn sử dụng tai nghe có dây, hãy rút tai nghe ra, sau đó cắm lại vào điện thoại và khởi động lại Trình phát nhạc.Nếu bạn sử dụng tai nghe không dây, hãy tắt tai nghe để ngắt kết nối tai nghe với điện thoại. Sau đó ghép nối và kết nối lại tai nghe với điện thoại.