Tôi muốn người gọi để lại tin nhắn khi tôi không trả lời, làm thế nào để làm được điều đó?

Chọn Menu > Cài đặt > Cuộc gọi > Chuyển hướng cuộc gọi (hoặc Chuyển tiếp cuộc gọi). Với điện thoại SIM kép, hãy chọn thẻ SIM để sử dụng nếu được nhắc. Sau đó chọn Chuyển hướng tất cả cuộc gọi thoại (hoặc Tất cả cuộc gọi thoại) hoặc làm như vậy trong một số tình huống nhất định. Sau đó nhập số hộp thư thoại của bạn do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.