Làm thế nào để bật hoặc tắt âm khởi động trên điện thoại Nokia S30 hoặc Nokia S40?

Chọn Menu > Cài đặt > Điện thoại (hoặc Cài đặt điện thoại hoặc Thiết bị) > Âm khởi động