Làm thế nào để kết nối điện thoại Nokia Symbian hoặc Nokia S40 với máy tính?

Bạn cần cài đặt ứng dụng Nokia Suite trên máy tính PC của mình.

Để tải về và cài đặt Nokia Suite, hãy truy cập vào trang web Microsoft ở nước sở tại của bạn www.microsoft.com/mobile/nokiasuite.

Sau khi bạn đã cài đặt Nokia Suite trên máy tính, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

  1. Khởi động Nokia Suite.
  2. Kết nối điện thoại với máy tính qua cáp USBhoặc chọn Công cụ > Thêm điện thoại mới > Sử dụng Bluetooth thay thế
  3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem video hướng dẫn từ Care.

Từ 2013, điện thoại Nokia Asha/S40 mới không hỗ trợ Nokia Suite hoặc PC suite. Thay vào đó, chúng sử dụng Trình điều khiển Cáp Kết nối Nokia.