Khu vực Nokia sử dụng các phương pháp định vị có sẵn trong điện thoại để xác định vị trí của bạn. Hãy xem hướng dẫn sử dụng điện thoại của bạn để biết thêm chi tiết.