Với Khu vực Nokia, bạn có thể:

  • Khám phá những địa điểm mới và thú vị trong vùng của bạn, chẳng hạn như nhà hàng hoặc trung tâm mua sắm
  • Tìm kiếm địa điểm cụ thể
  • Đọc những gì người khác nói về các địa điểm: xem xếp loại và đánh giá về các địa điểm (nếu có)
  • Gọi trực tiếp cho một địa điểm từ ứng dụng, ví dụ, để đặt bàn tại một nhà hàng
  • Chia sẻ địa điểm ưa thích của bạn với bạn bè