Làm thế nào để sử dụng tính năng tự động khóa phím trên điện thoại Nokia của tôi?

Bạn cũng có thể cài để bàn phím của điện thoại tự động khóa sau một khoảng thời gian trễ cài sẵn:

  1. Chọn Menu > Cài đặt > Điện thoại (hoặc Cài đặt điện thoại hoặc Thiết bị) > Tự động khóa phím > Bật hoặc Tắt.
  2. Nếu bạn chọn Bật, Cài thời gian trễ: sẽ hiển thị.
  3. Nhập thời gian trễ (theo định dạng pp:gg) và chọn OK.

Để khóa bàn phím theo cách thủ công trong màn hình chính, hãy bấm phím chọn trái và bấm *.

Để mở khóa bàn phím, hãy bấm phím chọn trái và bấm *.

Khi tính năng bảo vệ phím được bật, bạn vẫn có thể thực hiện cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp đã được lập trình trong điện thoại của mình.