Làm thế nào để tạo và gửi tin nhắn nhanh trên điện thoại Nokia của tôi?

Tùy thuộc vào kiểu điện thoại của bạn, hãy chọn Menu > Nhắn tin > Tạo tin nhắn > Tin nhắn nhanh, hoặc Menu > Nhắn tin > Khác > Tin nhắn khác > Tin nhắn nhanh, hoặc Menu > Nhắn tin > Tin nhắn khác > Tin nhắn nhanh

Tin nhắn nhấp nháy là tin nhắn văn bản hiển thị ngay sau khi nhận. Chúng không tự động được lưu vào Hộp thư đến trong điện thoại nhận.