Tôi có thể sử dụng một ứng dụng khác trong khi đang có cuộc gọi không?

Có. Trong khi gọi, hãy bấm phím trái và chọn Loa. Nếu màn hình hoặc bàn phím bị khóa, hãy mở khóa chúng trước. Sau đó bạn có thể tiếp tục cuộc gọi, đồng thời mở một ứng dụng khác qua Menu hoặc Tùy chọn > Menu.

Nếu bạn ở trong giao diện ứng dụng khi nhận cuộc gọi, hãy trả lời cuộc gọi, sau đó chuyển sang màn hình chờ để bấm nút Loa.