Làm thế nào để có hiệu suất tốt nhất từ GPS?

Khi sử dụng bộ nhận GPS, đảm bảo bạn có thể nhìn rõ bầu trời. Đảm bảo tay bạn không che bộ nhận GPS. Vui lòng xem hướng dẫn sử dụng của điện thoại để biết vị trí của bộ nhận GPS. Thời gian cần để thiết lập kết nối GPS có thể thay đổi giữa vài giây và vài phút. Thời gian cần để thiết lập kết nối GPS trên xe có thể lâu hơn.

Chúng tôi khuyên bạn tận dụng tính năng GPS có Hỗ trợ (A-GPS) để giảm thời gian kết nối cho GPS. A-GPS sử dụng kết nối internet di động với một máy chủ của Nokia. Máy chủ này cho điện thoại biết vệ tinh GPS nào điện thoại sẽ có thể kết nối, điều này giúp giảm đáng kể thời gian cần để xác định vị trí GPS. Trong điện thoại Lumia, GPS có Hỗ trợ tự động được sử dụng khi bật dịch vụ định vị và bạn có sẵn kết nối internet. Trong điện thoại Symbian, GPS có Hỗ trợ có thể được bật trong cài đặt Định vị.

Nếu không tìm thấy tín hiệu vệ tinh, hãy xem xét các mục sau:

  • Đảm bảo tay bạn không che bộ nhận GPS.
  • Nếu bạn ở trong nhà, hãy ra ngoài để nhận tín hiệu tốt hơn.
  • Nếu bạn ở ngoài, hãy di chuyển đến một vùng thoáng hơn.
  • Nếu điều kiện thời thiết xấu hoặc bạn đang ở sau kính lái được bảo vệ chống tia cực tím hoặc được sưởi nóng, cường độ tín hiệu cũng có thể bị ảnh hưởng.

Lưu ý: Hoạt động GPS sử dụng nguồn điện từ pin. Sử dụng bộ nhận GPS có thể tiêu hao pin điện thoại nhanh hơn.