Nokia Lumia 620 - Làm thế nào để sao lưu cinemagraph? Tôi có thể sử dụng OneDrive để sao lưu cinemagraph không?

Cinemagraph có thể được sao chép vào máy tính PC và trở lại điện thoại di động bằng cách kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp USB. Đảm bảo sao chép cả hai tập tin .npo và .gif cùng với một cinemagraph. Với máy tính của Apple, hãy tải về và sử dụng Phần mềm Windows Phone Connector cho việc này.

Bạn không thể sao lưu cinemagraph cho OneDrive vì OneDrive không hỗ trợ định dạng cinemagraph. Bạn có thể tải cinemagraph theo định dạng gif lên OneDrive, nhưng không thể tải chúng về lại để chỉnh sửa sau đó.