Nokia Lumia 625 - Tôi có thể làm gì nếu không có các tiện ích mở rộng Lumia mới nhất trên điện thoại của tôi?

Sử dụng liên kết tải xuống hoặc quét mã QR bằng điện thoại của bạn: Nhấn vào nút tìm kiếm, sau đó chọn biểu tượng mắt ở phía dưới cùng của màn hình và giữ điện thoại để chụp mã QR.

Thông tin thêm:

Tải xuống ứng dụng tại đây.

 

Hiển thị:

Tải xuống ứng dụng tại đây.

 

Âm thanh:

Tải xuống ứng dụng tại đây.