Tôi có thể làm gì nếu máy ảnh trên điện thoại Lumia của tôi không hoạt động đúng?

  1. Hãy nhấn vào ô xếp Store để xem có thể cập nhật ứng dụng máy ảnh không.
  2. Khôi phục cài đặt máy ảnh mặc định, chuyển đến Settings (Cài đặt), sau đó trượt sang trái đến applications (ứng dụng)photos+camera (pictures+camera) (ảnh+máy ảnh). Di chuyển xuống dưới cùng và nhấn reset camera (đặt lại máy ảnh).
  3. Chuyển sang máy ảnh thứ hai (tùy chọn) để xem có gì khác không.

Ứng dụng máy ảnh của tôi không mở và màn hình trở lại màn hình bắt đầu màn hình

  1. Khởi động lại điện thoại. Nhấn và giữ phím Nguồn và phím Giảm âm lượng cùng lúc cho đến khi bạn cảm thấy điện thoại rung. Sau thao tác này, bạn có thể cần đặt ngày giờ trên điện thoại.
  2. Hãy thử một ứng dụng máy ảnh khác. Nếu vấn đề chỉ xảy ra trong một ứng dụng, hãy cài đặt lại ứng dụng này từ Store để giải quyết vấn đề này.