Điều này có thể là vấn đề về đồng bộ. Nhấn vào nút trở lại để thoát và nhấn lại “+”, đôi khi phải mất vài giây để tùy chọn thẻ quà tặng của Microsoft xuất hiện.