Khi tôi nhấn “+” trong Ví tiền của mình, tôi không nhìn thấy tùy chọn thẻ quà tặng của Microsoft. Tôi cần làm gì?

Điều này có thể là vấn đề về đồng bộ. Nhấn vào nút trở lại để thoát và nhấn lại “+”, đôi khi phải mất vài giây để tùy chọn thẻ quà tặng của Microsoft xuất hiện.