Nhấn bất cứ nơi nào trong kính ngắm hoặc sử dụng nút chụp ảnh trên điện thoại. Ứng dụng Lumia Selfie bao gồm tính năng chụp có hướng dẫn bằng âm thanh với máy ảnh chính.