Làm thế nào để chụp ảnh sử dụng ứng dụng Lumia Selfie trên điện thoại Lumia?

Nhấn bất cứ nơi nào trong kính ngắm hoặc sử dụng nút chụp ảnh trên điện thoại. Ứng dụng Lumia Selfie bao gồm tính năng chụp có hướng dẫn bằng âm thanh với máy ảnh chính.

Lưu ý: Bạn có thể chụp ảnh bằng cách sử dụng Treasure Tag (WS-2) với ứng dụng Lumia Selfie.