Lumia (Windows Phone 7) của tôi không hoạt động hay đáp ứng như mong đợi

Hãy thử các cách sửa lỗi này, ví dụ, nếu điện thoại của bạn bị treo hoặc không bật, nếu một ứng dụng bị lỗi, nếu bạn có vấn đề âm thanh hoặc nếu màn hình trống:

1. Khởi động lại điện thoại.

Thao tác này sẽ không đặt lại ID Tài khoản Microsoft (Windows Live) hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.

  1. Bật điện thoại, nếu có thể, và ngắt kết nối với bộ sạc.
  2. Nhấn và giữ phím Nguồn và phím Giảm âm lượng cùng lúc cho đến khi điện thoại rung. Nhả các phím này ra và điện thoại sẽ khởi động lại. 

2. Đặt lại điện thoại.

Cảnh báo: Thao tác này sẽ xóa tất cả nội dung cá nhân trên điện thoại và khôi phục cài đặt gốc.

  1. Đảm bảo bộ sạc được ngắt kết nối và tắt điện thoại.
  2. Nhấn và giữ phím giảm âm lượng và phím chụp ảnh.
  3. Nhấn và giữ phím nguồn.
  4. Khi điện thoại rung, hãy thả phím nguồn, nhưng tiếp tục giữ các phím giảm âm lượng và phím chụp ảnh cho đến khi điện thoại khởi động lại.