Vì sao tôi không thể xem ảnh và album của mình khi sử dụng ứng dụng Lumia Play to?

Trước khi sử dụng ứng dụng Lumia Play to lần đầu tiên, bạn phải khởi chạy ứng dụng Ảnh trước. Sau đó, ứng dụng Lumia Play to mới có thể truy cập vào ảnh và album của bạn.