Làm thế nào khởi động Cinemagraph để chụp trên điện thoại Lumia?

Cinemagraph là một ứng dụng máy ảnh sử dụng khuôn Ống kính Windows Phone 8. Do đó, trong ứng dụng máy ảnh mặc định, bạn có thể chọn công cụ chọn ống kính, sau đó chọn Cinemagraph. Ngoài ra, bạn có thể khởi động ứng dụng này theo cách thông thường từ danh sách ứng dụng hoặc thậm chí ghim nó vào màn hình chính.

Lưu ý: Bạn có thể khởi động ứng dụng Cinemagraph từ danh sách ứng dụng hoặc ghim nó vào màn hình chính trên Lumia Windows Phone 7.x.