Tôi có thể chỉnh sửa loại hình ảnh nào sử dụng Creative Studio trên điện thoại Lumia?

Creative Studio chủ yếu được dành cho việc chỉnh sửa ảnh được chụp bằng máy ảnh điện thoại. Hiện tại chỉ hỗ trợ hình ảnh jpeg.