Creative Studio chủ yếu được dành cho việc chỉnh sửa ảnh được chụp bằng máy ảnh điện thoại. Hiện tại chỉ hỗ trợ hình ảnh jpeg.