Tôi có thể chỉnh sửa loại hình ảnh nào sử dụng Creative Studio trên điện thoại Lumia?

Creative Studio được thiết kế để chỉnh sửa hình ảnh được chụp bằng máy ảnh của điện thoại, bao gồm cả ảnh động với phần chuyển động ngắn dẫn đến hình ảnh tĩnh được chụp. Creative Studio hiện chỉ hỗ trợ hình ảnh ở dạng jpeg.