Hướng dẫn cho video

Lumia 540 Dual SIM - Phím và bộ phận SIM
Lumia 540 Dual SIM - Cách lắp thẻ SIM và thẻ nhớ
Lumia 430 Dual SIM - Cách lắp thẻ SIM và thẻ nhớ
Lumia 430 Dual SIM - Phím và bộ phận
Lumia 640 - Cách lắp thẻ SIM và thẻ nhớ
Lumia 640 - Phím và bộ phận
Lumia 640 XL - Cách lắp thẻ SIM và thẻ nhớ
Lumia 640 XL - Phím và bộ phận
Lumia 532 & 532 Dual SIM - Phím và bộ phận
Lumia 532 & 532 Dual SIM - Cách lắp thẻ SIM và thẻ nhớ
Lumia 435 & 435 Dual SIM - Phím và bộ phận
Lumia 435 & 435 Dual SIM - Cách lắp thẻ SIM và thẻ nhớ
Lumia 535 & 535 Dual SIM - Cách lắp thẻ SIM và thẻ nhớ
Lumia 535 & 535 Dual SIM - Phím và bộ phận
Nokia Lumia 830: Phím và bộ phận
Nokia Lumia 830: Cách lắp SIM và thẻ nhớ
Nokia Lumia 730 Dual SIM & 735: Cách lắp SIM và thẻ nhớ
Nokia Lumia 730 Dual SIM & 735: Phím và bộ phận
Cách sử dụng các tính năng SIM kép
Lumia - Cách tải xuống ứng dụng từ Store

Liên hệ