Chuyển media bằng Nokia Link

  • Chuyển nhạc, ảnh và video giữa điện thoại và máy tính PC hoặc máy tính Mac. Dễ dàng sao chép chúng vào các chương trình như Windows Media Player và iTunes.
  • Giữ an toàn nội dung điện thoại bằng cách sao lưu chúng.

Câu hỏi thường gặp

Hiển thị thêm

Tài liệu và tập tin

  • MAC Nokia Link cho Mac OS (26.1 MB)

    Chuyển nhạc, ảnh và video một cách dễ dàng giữa điện thoại và một máy tính Mac. Với Nokia Link, các tập tin media của bạn luôn ở nơi bạn cần chúng.

  • PC Nokia Link cho Windows (9.7 MB)

    Chuyển nhạc, ảnh và video một cách dễ dàng giữa điện thoại và một máy tính Windows. Với Nokia Link, các tập tin media của bạn luôn ở nơi bạn cần chúng.

Cộng đồng