Chuyển media bằng Nokia Link

  • Chuyển nhạc, ảnh và video giữa điện thoại và máy tính PC hoặc máy tính Mac. Dễ dàng sao chép chúng vào các chương trình như Windows Media Player và iTunes.
  • Giữ an toàn nội dung điện thoại bằng cách sao lưu chúng.

Câu hỏi thường gặp

Hiển thị thêm

Liên hệ