Với Nokia E-mail được hỗ trợ bởi Yahoo, bạn có thể:

  • Giữ liên lạc với bạn bè và gia đình sử dụng web hoặc điện thoại của bạn
  • Dịch vụ e-mail và trò chuyện miễn phí
  • Một tài khoản cho e-mail và trò chuyện - trên web, bạn có thể xem các ứng dụng từ cùng một màn hình
  • Lưu trữ không giới hạn cho tin nhắn, tài liệu và ảnh của bạn
  • Bảo vệ hộp thư đến chống thư rác không mong muốn

Liên hệ