Các tính năng chính trong Nokia Âm nhạc cho Symbian

  • Khám phá nhạc mới và tải bài hát về điện thoại
  • Nhận gợi ý nhạc mới
  • Xếp hàng và quản lý các mục tải về dễ dàng
  • Các dịch vụ, tính năng và nội dung có thể không có sẵn ở mọi quốc gia và có thể chỉ được cung cấp bằng một số ngôn ngữ chọn lọc. Dịch vụ, hoạt động và một số tính năng cũng có thể phụ thuộc vào mạng, khả năng tương thích của điện thoại hoặc các thiết bị được sử dụng và định dạng nội dung được hỗ trợ.

Liên hệ