Nokia PC Suite được sử dụng với điện thoại Symbian và Series 40 cũ.

  • Bạn không thể sử dụng Nokia PC Suite với Lumia hoặc điện thoại Nokia Asha mới hơn.
  • Nếu bạn có điện thoại Lumia, hãy sử dụng ứng dụng Zune cho máy tính PC (Lumia 505, 510, 610, 710, 800 hoặc 900) hoặc ứng dụng Windows Phone (tất cả điện thoại Lumia khác) để đồng bộ nhạc, video cũng như hình ảnh và nhận các bản cập nhật mới nhất. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.windowsphone.com.
  • Nếu bạn có Nokia Asha 500, 501, 502, 503 hoặc 230, hãy sử dụng cáp USB và trình quản lý tập tin của máy tính để chuyển nội dung vào máy tính của bạn. Bạn có thể cập nhật phần mềm điện thoại qua mạng không dây. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào http://www.microsoft.com/mobile/support/. Nếu bạn có điện thoại Nokia Asha, Symbian cũ hoặc điện thoại Series 40, hãy tải Nokia PC Suite xuống máy tính của mình.
  • Với Nokia PC Suite, bạn có thể chuyển nội dung giữa điện thoại và máy tính của mình, tải ứng dụng và phần mềm điện thoại mới nhất, đồng bộ thông tin giữa điện thoại và các chương trình của máy tính, chẳng hạn như Office Outlook, soạn tin nhắn đa phương tiện, quản lý lịch của điện thoại trên máy tính và kết nối máy tính với internet thông qua điện thoại.

Tài liệu và tập tin

Liên hệ