Nokia Suite 3.8 - Nokia Suite thông báo, lỗi kết nối với thiết bị hoặc lỗi cài đặt phần mềm hỗ trợ, vì sao?

Vui lòng kiểm tra:

  • Ngày và giờ của điện thoại được cài đặt phù hợp
  • Thẻ SIM trong điện thoại
  • Bộ nhớ trống sẵn sàng ở ổ C của điện thoại: lái xe
  • Windows Start (Bắt đầu) > Control Panel (Pa-nen Điều khiển) > Win 7:Programs and Features (Chương trình và Tính năng) (Win XP và Vista: Thêm và Xóa Chương trình) > Nokia Suite > Sửa
  • Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng Trình Cập nhật Phần mềm Nokia riêng biệt, hãy tải về Trình Cập nhật PM Nokia mới nhất và cài đặt.

Chủ đề này có giá trị cho cho:

Nokia,Nokia C6,Nokia C6,Nokia C5,Nokia C3,Nokia C3,Nokia C2,Nokia E73,Nokia E72,Nokia E71,Nokia E71x,Nokia E7,Nokia E63,Nokia E6,Nokia E5,Nokia N97,Nokia N97,Nokia N95,Nokia N95 8GB,Nokia N8,Nokia X6-00,Nokia X3,Nokia X2-01,Nokia 808 PureView,Nokia 700,Nokia 6790,Nokia 6350,Nokia 5800,Nokia 5310,Nokia 5230,Nokia 5130,Nokia 2720,Nokia 2330