Nokia Suite thông báo, lỗi kết nối với thiết bị hoặc lỗi cài đặt phần mềm hỗ trợ, vì sao?

Vui lòng kiểm tra:

  • Ngày và giờ của điện thoại được cài đặt phù hợp
  • Thẻ SIM trong điện thoại
  • Bộ nhớ trống sẵn sàng ở ổ C của điện thoại: lái xe
  • Windows Start (Bắt đầu) > Control Panel (Pa-nen Điều khiển) > Win 7:Programs and Features (Chương trình và Tính năng) (Win XP và Vista: Thêm và Xóa Chương trình) > Nokia Suite > Sửa
  • Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng Trình Cập nhật Phần mềm Nokia riêng biệt, hãy tải về Trình Cập nhật PM Nokia mới nhất và cài đặt.