Không, Nokia Suite chỉ được hỗ trợ bởi SIM1.

Chủ đề này có giá trị cho cho:

Nokia Asha 311,Nokia Asha 310,Nokia Asha 309,Nokia Asha 308,Nokia Asha 306,Nokia Asha 305,Nokia Asha 303,Nokia Asha 302,Nokia Asha 300,Nokia Asha 202,Nokia Asha 200,Nokia C5,Nokia C5,Nokia C5,Nokia C3,Nokia C2,Nokia C2,Nokia C2,Nokia C1,Nokia E72,Nokia E63,Nokia E6,Nokia N8,Nokia N70,Nokia X7,Nokia X2-02,Nokia X2,Nokia X2,Nokia 808 PureView,Nokia 701,Nokia 700,Nokia 603,Nokia 500