Tôi có thể sử dụng Nokia Suite với SIM2 không?

Không, Nokia Suite chỉ được hỗ trợ bởi SIM1.

Chủ đề này có giá trị cho cho:

Nokia,Nokia C6,Nokia C6,Nokia C5,Nokia C3,Nokia C3,Nokia C2,Nokia E73,Nokia E72,Nokia E71,Nokia E71x,Nokia E7,Nokia E63,Nokia E6,Nokia E5,Nokia N97,Nokia N97,Nokia N95,Nokia N95 8GB,Nokia N8,Nokia X6-00,Nokia X3,Nokia X2-01,Nokia 808 PureView,Nokia 700,Nokia 6790,Nokia 6350,Nokia 5800,Nokia 5310,Nokia 5230,Nokia 5130,Nokia 2720,Nokia 2330