Làm thế nào để sử dụng Nokia Suite với điện thoại SIM kép (điện thoại có hai thẻ SIM)?

Về cơ bản, bạn có thể sử dụng điện thoại SIM kép giống như điện thoại có một thẻ SIM. Khi bạn gửi tin nhắn hoặc kết nối vào the internet, Nokia Suite sẽ sử dụng thẻ SIM trong ngăn chứa thẻ SIM bên trong của điện thoại. Thẻ này có tên là "SIM1", trừ khi bạn đã đổi tên nó. Để gửi tin nhắn hoặc thiết lập kết nối internet bằng thẻ SIM khác, hãy hoán đổi các thẻ SIM trong điện thoại.