Hướng dẫn cho video

Nokia X, X+ & XL: Cập nhật phần mềm điện thoại
Dòng Nokia X: Tải thêm ứng dụng
Dòng Nokia X: Cách sử dụng Fastlane
Dòng Nokia X: Chuyển danh bạ
Nokia X, X+ & XL: Cá nhân hóa điện thoại
Nokia X Dual SIM: Bắt đầu sử dụng

Liên hệ

  • Hỗ trợ liên hệ

    Cần trợ giúp thêm? Xem nhanh tất cả các phương thức liên hệ sẵn có cho địa điểm của bạn.

    Xem các tùy chọn liên hệ