Cập nhật tin tức và truy cập vào các trang web ưa thích của bạn với Nokia Xpress

  • Tiết kiệm phí dữ liệu – Nokia Xpress sử dụng đám mây để tự động nén các trang web để điện thoại sử dụng ít dữ liệu hơn
  • Dễ dàng chia sẻ các trang web ưa thích của bạn
  • Duyệt nhiều trang web cùng lúc (chỉ điện thoại Asha Full Touch và Asha Touch & Type)

Câu hỏi thường gặp

Hiển thị thêm

Hướng dẫn cho video

Nokia Asha: Duyệt Web

Liên hệ