Với Nokia Xpress, bạn có thể

  • Tiết kiệm phí dữ liệu – Nokia Xpress sử dụng đám mây để tự động nén các trang web để điện thoại sử dụng ít dữ liệu hơn
  • Tìm kiếm dễ dàng – Chạm vào bất kỳ từ hoặc cụm từ nào trên một trang web và nhận tin tức, thông tin và video liên quan
  • Nhận tin tức và thông tin ưa thích của bạn ở dạng tạp chí để duyệt dễ dàng hơn
  • Dịch các trang web một cách nhanh chóng
  • Giám sát việc sử dụng dữ liệu của bạn

Liên hệ