Với Nokia Xpress, bạn có thể lưu tập tin trực tiếp vào OneDrive và tải chúng về sau này khi bạn kết nối với mạng Wi-Fi hoặc khi ở trên máy tính.

Chủ đề này có giá trị cho cho:

Nokia Lumia 1520,Nokia Lumia 1320,Nokia Lumia 1020,Nokia Lumia 930,Nokia Lumia 925,Nokia Lumia 920,Nokia Lumia 900,Nokia Lumia 830,Nokia Lumia 820,Nokia Lumia 800,Nokia Lumia 730 Hai SIM,Nokia Lumia 720,Nokia Lumia 710,Nokia Lumia 630 Hai SIM,Nokia Lumia 625,Nokia Lumia 620,Nokia Lumia 610,Nokia Lumia 530 Hai SIM,Nokia Lumia 525,Nokia Lumia 520