Một trình duyệt dựa trên đám mây kết hợp một ứng dụng trên thiết bị với các máy chủ mạnh mẽ để làm cho trải nghiệm duyệt nhanh hơn, đơn giản hơn và hiệu quả hơn về mặt dữ liệu.

Khi bạn yêu cầu một trang web sử dụng Trình duyệt Nokia Xpress, yêu cầu được định tuyến thông qua một máy chủ Nokia trên đường đến trang web đích. Máy chủ Nokia nhận trang này từ trang web đích, kết xuất và tối ưu hóa nó cho điện thoại của bạn, nén dữ liệu và gửi phản hồi trở lại điện thoại của bạn. Máy chủ Nokia thực hiện phần lớn công việc kết xuất và tối ưu hóa trang web, do đó giảm lượng dữ liệu được chuyển đến điện thoại của bạn và sức mạnh xử lý cần trên điện thoại.

Chủ đề này có giá trị cho cho:

Nokia Lumia 1520,Nokia Lumia 1320,Nokia Lumia 1020,Nokia Lumia 930,Nokia Lumia 925,Nokia Lumia 920,Nokia Lumia 900,Nokia Lumia 830,Nokia Lumia 820,Nokia Lumia 800,Nokia Lumia 730 Hai SIM,Nokia Lumia 720,Nokia Lumia 710,Nokia Lumia 630 Hai SIM,Nokia Lumia 625,Nokia Lumia 620,Nokia Lumia 610,Nokia Lumia 530 Hai SIM,Nokia Lumia 525,Nokia Lumia 520,Nokia Asha 503 Hai SIM,Nokia Asha 501 Hai SIM,Nokia Asha 500 Hai SIM,Nokia Asha 311,Nokia Asha 309,Nokia Asha 308,Nokia Asha 306,Nokia Asha 305,Nokia Asha 303,Nokia Asha 210 Hai SIM,Nokia Asha 205 Hai SIM,Nokia Asha 202,Nokia Asha 200,Nokia 515 Hai SIM,Nokia C3,Nokia C3,Nokia C2,Nokia X2,Nokia X2,Nokia 301 Hai SIM,Nokia 208 Hai SIM,Nokia 206 Hai SIM,Nokia 112